Pravidlá súťaže na Facebook-u | Korzo Prievidza | Obchodné centrum

Pravidlá súťaže na Facebook-u

 • Súťaž o kabelku Gabor

  1. Organizátorom súťaže je SCP s.r.o., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Korzo Prievidza“). Kontaktná osoba súťaže: Nina Gírethová,  nina.girethova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne od 29.05 do 05.06.2024

  3. Výhrou v súťaži je kabelka Gabor.

  4. Orgaizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - Žrebovanie výhercu sa uskutoční 05.06.2024 v popoludňajších hodinách

  - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Korzo Prievidza a prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste vypublikovanom dňa: 29.05.2024

  - výherca bude vyžrebovaný spomedzi komentárov.

  5. O Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.